พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย สัตหีบ

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย สัตหีบ

เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ที่เปิดให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปเข้าชมทุกวัน

ที่ตั้ง
สำนักงานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เขาหมาจอ ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

เวลาเข้าชม
เปิดบริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ
เวลา 9.00 – 17.00 น.

ค่าบริการเข้าชม
ผู้ใหญ่ 50 บาท
เด็ก (อายุตั้งแต่ 3 ปี ไม่เกิน 15 ปี บริบูรณ์) 20 บาท

ชาวต่างชาติ 100 บาท
ทหารเรือนอกเครื่องแบบแสดงบัตรประจำตัว 30 บาท
*** ยกเว้นค่าเข้าชมสำหรับ ทหารเรือในเครื่องแบบ นักบวช เด็กเล็กความสูงไม่เกิน 110 ซม.