พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

ให้บริการด้านความรู้วิทยาศาสตร์ทางทะเลแก่บุคคลทั่วไป ในรูปแบบหลักๆ 2 แบบ คือ สถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล

ที่ตั้ง  เลขที่ 169 มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

เวลาเข้าชม
เปิดบริการทุกวัน
เวลา 8.30 – 17.00 น.

ค่าบริการเข้าชม
ราคาปกติ(รายบุคคล)
คนไทย
เด็ก 40 บาท
ผู้ใหญ่ 80 บาท

ชาวต่างชาติ
เด็ก 120 บาท
ผู่ใหญ่ 220 บาท