ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน

ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน

ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน ก่อตั้งโดยคุณพิชัย ชัยมงคลตระกูล เปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2528 เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานพักผ่อน พร้อมทั้งเป็นแหล่งความรู้ แหล่งเพาะพันธุ์พืช และสัตว์ โดยเฉพาะจระเข้ซึ่งใกล้สูญพันธุ์จากแหล่งน้ำธรรมชาติ และเป็นแหล่งอนุรักษ์ช้าง โดยนำช้างตกงานจากสุรินทร์มาฝึกหัดเพื่อแสดงให้นักท่องเที่ยวชม ทำให้ช้างจำนวนหนึ่งได้อยู่เป็นหลักแหล่ง ไม่ต้องออกร่อนเร่หากินตามท้องถนน นอกจากการแสดงช้างแล้ว ยังมีการแสดงจับจระเข้ด้วยมือเปล่า การแสดงมายากล ซึ่งสร้างความตื่นเต้น สนุกสนานให้แก่ผู้เข้าชมอีกด้วย

ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน

ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน ตั้งอยู่บนถนนเพชรเกษม กิโลเมตรที่ 30 อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีเนื้อที่กว่า 130 ไร่ ภายในแบ่งเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้

ฟาร์มเพาะเลี้ยงจระเข้
บ่อจระเข้ทุกบ่อจะมีการปูพื้นบ่อด้วยซีเมนต์ก่อนที่จะกลบดินทับ ทั้งนี้เพื่อป้องกันจระเข้ขุดดิน และหลุดออกนอกบ่อ
1. บ่อเพาะเลี้ยงจระเข้น้ำจืด น้ำเค็ม และพันธุ์ผสม ซึ่งสามารถอยู่รวมกันได้โดยแบ่งตามช่วงอายุ
2. บ่ออนุบาล ใช้เลี้ยงจระเข้แรกเกิด
3. บ่อพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ ใช้เลี้ยงจระเข้ตั้งแต่อายุ 8-20 ปี
4. บ่อจระข้ตัวใหญ่ โดยอายุสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 70 ปี โดยบ่อนี้น้ำลึกประมาณ 6 เมตร
5. บ่อจระเข้พิการ
6. บ่อเพาะพันธุ์ตะโขง

ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน

พื้นที่ในการแสดง
1. บ่อทำการแสดงจับจระเข้ด้วยมือเปล่า จะทำในบ่อน้ำตื้น และมีอัฒจรรย์สำหรับให้นักท่องเที่ยวได้ชม 2 ชั้น
2.ลานแสดงช้าง ใช้ทำการแสดงช้างประกอบเสียง และการแสดงมายากล

อัตราค่าเข้าชม
ชาวไทย
เด็ก 30 บาท
ผู้ใหญ่ 70 บาท
ชาวต่างชาติ
เด็ก 300 บาท
ผู้ใหญ่ 500 บาท