สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา หรือ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล หรือชื่อที่นิยมเรียกกันว่า พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบางแสน เป็นสถาบันวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งอยู่ในเนื้อที่ของมหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ก่อนถึงหาดบางแสน 1 กิโลเมตร ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศไทยและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดชลบุรี

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา

เวลาทำการ
เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 8.00 – 17.00 น.

โชว์พิเศษ
ชมการสาธิตการดำน้ำให้อาหารปลาที่ตู้ปลาตู้ใหญ่ ในสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม ตื่นตาตื่นใจกับความน่ารักของปลาหมอทะเลในขณะที่ทานอาหารจากมือนักประดาน้ำ

วันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์)
เวลา 14.30 น.

วันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์) และวันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลา 10.30 น. (รอบแรก)
เวลา 14.30 น. (รอบที่ 2)

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา

ค่าธรรมเนียมการเข้าชม
บัตรเข้าชม 1 ใบ สามารถเข้าชมได้ 2 ส่วน คือ สถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล

ชาวไทย
เด็ก 30 บาท
ผู้ใหญ่ 60 บาท

ชาวต่างชาติ
เด็ก 100 บาท
ผู้ใหญ่ 180 บาท

การเข้าชมเป็นหมู่คณะและมีวิทยากรบรรยายต้องติดต่อล่วงหน้าก่อน 7 วัน