สวนสัตว์น่าเที่ยวในไทย ใกล้ที่ไหนไปกันเลย

สวนสัตว์น่าเที่ยวในไทย ใกล้ที่ไหนไปกันเลย

สวนสัตว์ดุสิต กรุงเทพฯ
        สวนสัตว์ดุสิต หรือที่เรารู้จักกันดีคือ เขาดิน สถานที่ท่องเที่ยวกรุงเทพฯ ยอดฮิต อยู่ในย่านดุสิต เดินทางก็ง่าย ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ๆ อื่น ๆ ในกรุงเทพฯ ด้วย
        ก่อนอื่นขอเล่าถึงที่มาที่ไปของเขาดินสักนิดนะคะ ย้อนไปเมื่อปี พ.ศ. 2438 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างที่นี่เป็นสวนพฤกษชาติส่วนพระองค์ ซึ่งมีทั้งสระน้ำและต้นไม้น้อยใหญ่นานาชนิด มีชื่อเรียกครั้งแรกว่า “เขาดินวนา” ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 7 ก็ได้เปิดให้ประชาชนเข้าเที่ยวชม จนกระทั่งรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานให้ดำเนินการจัดทำเป็นสวนสาธารณะ พร้อมทั้งเริ่มย้ายกวางดาว และสัตว์อื่น ๆ มาไว้ที่เขาดินวนา เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2481 ได้มีการให้เรียกที่นี่ใหม่ว่า “สวนสัตว์ดุสิต” กลายเป็นสวนสัตว์แห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งก็เปิดให้เป็นสวนสาธารณะและเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนเรื่อยมา
ปัจจุบันเขาดินมีส่วนจัดแสดงสัตว์นานาชนิด มีสัตว์ดาวเด่นที่ไม่ควรพลาดไปแวะเที่ยวชมมากมาย ทั้งส่วนจัดแสดงลิง ค่าง, ส่วนจัดแสดงฮิปโปโปเตมัส, ส่วนจัดแสดงสัตว์แอฟริกา, ส่วนจัดแสดงหมี, ส่วนจัดแสดงสัตว์เลื้อยคลาน, ส่วนจัดแสดงสัตว์ป่าสงวน และส่วนจัดแสดงโคอาลา ฯลฯ