สวนสัตว์สระแก้ว

สวนสัตว์ลพบุรี

สวนสัตว์สระแก้ว

สวนสัตว์สระแก้ว หรือ สวนสัตว์ลพบุรี ตั้งอยู่ด้านหลังโรงภาพยนตร์ทหารบก หรืออยู่ห่างจากวงเวียนสระแก้วไปทางทิศตะวันออกประมาณ 100 เมตร

สวนสัตว์แห่งนี้สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2483 สมัย จอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี เพื่อวัตถุประสงค์ให้เป็นที่อนุรักษ์สัตว์ป่าที่หายากของไทย ได้พยายามปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ของกองทัพบกประมาณ 80 ไร่ ให้เป็นสวนสัตว์ และเป็นสถานที่พักผ่อนแห่งที่ 2 ของประเทศไทยรองลงมาจากสวนสัตว์ดุสิต(เขาดิน) และได้นำสัตว์ที่จับได้จากป่าธรรมชาติ ประชาชนนำมาบริจาคและบางส่วนได้นำมาจากสวนสัตว์ดุสิต เช่น กวางดาว เป็นต้น ท่านได้มุ่งพัฒนาเมืองลพบุรีให้เป็นเมืองสำคัญ โดยได้ก่อสร้างสิ่งต่างๆ ไว้มากมายรวมทั้งสวนสัตว์แห่งนี้ด้วย ต่อมาเมื่อสิ้นยุคสมัยของ จอมพล ป.พิบูลสงคราม สวนสัตว์จึงถูกทิ้งและร้างไปในที่สุดเหลือเพียงร่องรอยซากกรงสัตว์เก่าๆ ให้เห็นเท่านั้น

สวนสัตว์ลพบุรี

สาเหตุที่สวนสัตว์แห่งนี้ ได้ชื่อว่าสวนสัตว์สระแก้ว ก็เพราะบริเวณทำเลที่ตั้งสวนสัตว์ เดิมเป็นโบราณสถานสระน้ำสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ริมกำแพงเมืองลพบุรีชั้นนอกสุดด้านทิศตะวันออก สระน้ำนี้อาจขุดขึ้นครั้งสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช(พ.ศ. 2199-2231) จากโคลงเฉลิมพระเกียรติพระนารายณ์มหาราช ประพันธ์โดยกวีเอกยุคนั้นคือ พระศรีมโหสถ

สวนสัตว์ลพบุรี

สวนสัตว์สระแก้วหรือสวนสัตว์ลพบุรี เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 – 18.00 น. ค่าเข้าชม เด็กเล็กคนละ 10 บาท และเด็กโต, บุคคลทั่วไป 20 บาท วันเสาร์และวันอาทิตย์มีการแสดงต่างๆ มากมายเช่น การแสดงของลิง(บูปู้, นาตาลี และแซม ในเรื่องธิดาวานร), งู, และการแสดงทางวัฒนธรรม(ลิเก) ภายในสวนสัตว์มีพื้นที่กว้างขวาง ร่มรื่น มีสัตว์ต่างๆ มากมาย มีสนามเด็กเล่น ศาลาเอนกประสงค์สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ มีสระน้ำสำหรับผู้ประสงค์จะ ลอยเรือเล่น นับเป็นสวนสัตว์ในต่างจังหวัดที่มีความสมบูรณ์เพียบพร้อมในทุกๆ ด้าน เหมาะแก่การพาบุตรหลานไปเที่ยวชมอย่างยิ่ง