สัตว์ประจำชาติพม่า

สัตว์ประจำชาติพม่า

Tigerramki

เสือ ถือเป็นสัญลักษณ์ของประเทศพม่า แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของประเทศ