สัตว์ประจำชาติเวียดนาม

สัตว์ประจำชาติเวียดนาม

สัตว์ประจำชาติเวียดนาม คือ กระบือ

animal-philipine-Carabao

กระบือ” หรือควาย เป็นสัตว์ประจำชาติประเทศเวียดนาม สามารถพบเห็นได้ทางตอนใต้ของประเทศเวียดนาม