สัตว์ประจำชาติ

สัตว์ประเทศฟิลิปปินส์

313px-Carabao_Cart

สัตว์ประจำชาติ -คาราบาว ภาษาตากาล็อก (ภาษาฟิลิปปินส์) แปลว่า กระบือ (สัตว์ประจำชาติ)