Gclub น้ำเต้าปูปลา หรือ Fish Prawn Crab Dice บางคนอาจจะคุ้นๆ เคยเห็นกันมาบ้างแล้วในแบบกระดาษแล้วแกะทายผล แต่เปลี่ยนมาเป็น ลูกเต๋าแทน ซึ่งใช้หลักการคล้ายกัน แต่เปลี่ยนให้ทันสมัยให้อยู่ในรูป อิเล็กทรอนิกส์ เกมส์ (E-game) สามารถเล่นได้ผ่านเว็บ ผ่านมือถือ่านต่อ