สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่ที่ ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ก่อสร้างขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ มีวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเพื่อเป็นสถานที่ศึกษาพฤติกรรมสัตว์น้ำให้กับ นักวิชาการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจโดยทั่วไป

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ

ภายในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ มีอาคารสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ 3 หลัง ที่รวบรวมปลาจากทั่วทุกแหล่งน้ำจากทุกมุมโลก มีการจัดแสดงทั้งพันธุ์สัตว์น้ำจืดและน้ำเค็ม ปลาสวยงาม และพันธุ์ปลาหายาก

เปิดให้เข้าชมทุกวัน โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.00 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.30 – 18.00 น.

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ

ค่าธรรมเนียมการเข้าชม
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
อาคารสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำหลังที่ 1-2
เด็ก 10 บาท
ผู้ใหญ่ 30 บาท

อาคารสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำหลังที่ 3 (สวรรค์แห่งโลกใต้ทะเล)
ชาวไทย
เด็ก 50 บาท
ผู้ใหญ่ 150 บาท

ชาวต่างชาติ
เด็ก 100 บาท
ผู้ใหญ่ 200 บาท