สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำวังปลา พระนครศรีอยุธยา

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำวังปลา

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำวังปลา พระนครศรีอยุธยา

ประวัติความเป็นมาสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดวังปลา
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมประมง สร้างถวายเพื่อเป็นทีระลึกเนื่องในโอกาสอันเป็นมหามิ่งมงคลเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา และเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงสนพระทัยในด้านการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำวังปลาของศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ เป็นสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืด ตัวอาคารหลักมีตู้กระจกขนาดใหญ่จำนวน 2 ตู้ ตู้ใหญ่มีรูปร่างคล้ายเมล็ดถั่ว มีขนาดความจุ 1,400 ตัน

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำวังปลา

ผนังโดยรอบบุด้วยกระจกใส ทำทางลาดเอียงจากผิวน้ำสู่ก้นถัง ซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวเห็นทัศนียภาพจากผิวน้ำถึงก้นถังได้ อีกตู้หนึ่งมีขนาดเล็กกว่า เป็นรูปทรงกลมขนาดความจุ 600 ตัน ผนังโดยรอบเป็นกระจก ภายในตู้จะแสดงให้เห็นถึงการอยู่อาศัยร่วมกันของปลาน้ำจืดชนิดต่างๆ ที่เป็นปลาพื้นเมืองของไทย นอกจากนี้ตามผนังอาคารยังประดับด้วยตู้ปลาขนาดเล็กอีกมากมาย

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำวังปลา

เวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้เข้าชม วันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 10.00–16.00 น.
ปิดทำการทุกวันจันทร์ (วันจันทร์ใดตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์เปิดให้บริการตามปกติ)

อัตราค่าเข้าชม
ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชมวังปลา (มีกล่องรับบริจากเงินค่าอาหารสัตว์น้ำ)
อัตราค่าผ่านประตูศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ผู้ใหญ่ 50 บาท เด็ก 20 บาท ชาวต่างประเทศ 100 บาท