สวนสัตว์ดุสิต

เกี่ยวกับสวนสวนสัตว์ดุสิต สวนสัตว์ดุสิต เป็นสวนสัตว์และสวนสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย ซึงเป็นพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรปในปี พ.ศ. 2440 และได้ทอดพระเนตรกิจการสวนสัตว์ของต่างประเทศว่าเป็นสถานที่ให้ความเพลิดเพลิน และให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์อย่างดี ดังนั้นหลังจากเสด็จนิวัติประเทศไทย จึงให้จัดสร้างสวนสัตว์ขึ้นในประเทศไทย สวนสัตว์ดุสิต เดิมเป็นสวนหนึ่งของพระราชอุทยานสวนดุสิต ซึ่งประชาชนทั่วไปเรียกว่า “เขาดินวนา” พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ทรงโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเป็นสวนพฤกษชาติสำหรับส่วนพระองค์ ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2481 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลรัชกาลที่ 8 คณะรัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม เห็นว่าสวนสัตว์ดุสิตหรือเขาดินวนาถูกปล่อยให้รกร้างว่างเปล่าโดยไร้ประโยชน์ จึงได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานให้เทศบาลนครกรุงเทพดำเนินการจัดสร้างเป็นสวนสัตว์และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน และได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานกวางดาว กับสัตว์อื่นๆ อีก 2-3 ชนิด จากสวนอัมพรมาเลี้ยงไว้ในเขาดินวนา ตั้งชื่อสวนสัตว์นี้ว่า “สวนสัตว์ดุสิต” อยู่ในการดำเนินงานของเทศบาลนครกรุงเทพฯ จนมาถึง พ.ศ. 2497 จึงได้จัดตั้งขึ้นเป็นองค์การสวนสัตว์ซึ่งอยู่ภายในสวนสัตว์ดุสิต สมเสร็จบทบาทของสวนสัตว์ดุสิต บริการด้านการศึกษา-วิจัย การนันทนาการ การพัฒนาจิตใจประชาชน เยาวชนให้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายแก่สัตว์ป่าที่ยังมีชีวิตอยู่ ศึกษาเป้าหมายเพื่อให้มีการสืบพันธุ์ ขยายพันธุ์ตามธรรมชาติและผสมพันธุ์สัตว์ป่าป้องกันไม่ให้สูญพันธุ์ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เหมาะสมตามธรรมชาติที่สัตว์อาศัยอยู่ พัฒนาสภาพแวดล้อมภายในสวนสัตว์เพื่อช่วยพื้นฟูสภาพจิตใจของประชาชาชนให้ดีขึ้นได้ในการเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สิ่งที่น่าสนใจ สวนสัตว์แห่งนี้เป็นศูนย์รวมการจัดแสดงและให้ข้อมูลต่างๆ พร้อมทั้งยังมีสัตว์อีกมากมายให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชม ภายในสวนสัตว์มีอาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์ ZOO MUSEUM อาคารสัตว์หากินกลางคืน NOCTURNAL HOUSE อาคารแสดงสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก เกาะนก ส่วนจัดแสดงนกน้ำ ส่วนแสดงสัตว์ตระกูลกวางและสัตว์ป่าสงวน ส่วนจัดแสดงแพนด้าแดง ส่วนจัดแสดงเสือ เก้งเผือกพระราชทาน เก้งเผือกเพศผู้ที่พบเพียงตัวเดียวในประเทศไทยและเป็นต้นกำเนิดลูกหลานเก้งเผือกในสวนสัตว์ในประเทศไทย ซึ่งเป็นเก้งชนิดนี้แต่ว่ามีภาวะผิวเผือกทำให้มีสีผิวและสีของดวงตาเป็นสีขาวล้วนบริสุทธิ์ ดูแลสวยงามแปลกตาไปจากธรรมดา ซึ่งเก้งเผือกตัวแรกนั้นถือว่าเป็นเก้งเผือกตัวแรกของโลกด้วย มีชื่อว่า “เพชร” เป็นเก้งเพศผู้ มีผู้พบเจอที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อปี พ.ศ. 2545 และต่อมได้มีการนำขึ้นทูลเกล้าฯถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานให้นำมาเลี้ยงไว้ยังสวนสัตว์ดุสิตและต่อมาเพชรก็ได้ผสมพันธุ์กับเก้งธรรมดาให้ลูกออกมา เป็นเก้งเผือกและมอบให้สวนสัตว์อีกหลายแห่ง เวทีการแสดงความสามารถของสัตว์          จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนและประชาชนมีโอกาสสัมผัสความสามารถของสัตว์ชนิดต่างๆ เช่น การแสดงของลิง การแสดงของนกแก้วนกมาคอว์ การแสดงของเหยี่ยวเป็นต้น การแสดงแต่ละรอบจะสาธิตให้เห็นถึงการบิน การกินอาหาร และการเดินของนกการส่งสัญญาณคุยกันระหว่างสัตว์สวนน้ำ ส่วนจัดแสดงลิง ท่านจะได้พบกับพบลิง ค่าง ชะนี และพฤติกรรมความน่ารัก ซุกซน ส่วนจัดแสดงสัตว์ประเภทหากินกลางคืน พบกับสัตว์ป่าน่าสนใจที่ออกหากินในเวลากลางคืน อาทิ ค้างคาว เม่น หมีขอ โดยจำลองสภาพแวดล้อม ส่วนจัดแดงสัตว์เลื้อคลายและสัตว์สะเท้นน้ำสะเทินบน สัตว์เลื้อยคลานกว่า 70 ชนิด ในพื้นที่เลี้ยงกว่า 50 ห้อง ถูกออกแบบเพื่อให้ท่านได้สัมผัสกับสัตว์เหล่านี้อย่างน่าประทับใจ รอบเวลาเข้าชมการแสดงโชว์ แสดงโชว์แมวน้ำ วันจันทร์-ศุกร์ 3 รอบต่อวัน เวลา 10:30 12:30 และ 15:00 นาฬิกา วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 4 รอบต่อวัน เวลา 10:30 12:30 13:40 และ 15:00 นาฬิกา แสดงโชว์เคนย่าและช้าง วันจันทร์-ศุกร์ 3 รอบต่อวัน เวลา 11:30 13:30 14:30 นาฬิกา วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 4 รอบต่อวัน เวลา 11:30 13:30 14:30 และ 15:30 นาฬิกา แสดงความสามารถของสัตว์ วันจันทร์-ศุกร์ 3 รอบต่อวัน เวลา 11:30 13:30 และ 14:30 นาฬิกา วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 4 รอบต่อวัน เวลา 11:30 13:15 14:15 และ 15:15 นาฬิกา ข้อมูลโดยย่อ พื้นที่ 118 ไร่ จำนวนสัตว์ทั้งหมด 1598 ชีวิต ปีก่อตั้ง 1938 สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 288 ชีวิต ผู้เข้าชมต่อปีเฉลี่ย 2,500,000 คน สัตว์เลื้อยคลาน 292 ชีวิต เปิดให้บริการทุกวันเวลา 09:00 – 18:00 นาฬิกา นก 1018 ชีวิต สถานที่ตั้ง เลขที่ 71 ถนนพระราม 5 แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ ประเทศไทย การเดินทาง      – รถโดยสารประจำทาง   – รถประจำทางปรับอากาศสาย 515, 528, 539 และ 542   – รถประจำทางธรรมดาสาย 18, 28 และ 108 แผนที่สวนสัตว์ดุสิตอ่านต่อ